DOKUMENT AUTENTYCZNOŚCI DZIEŁA SZTUKI

DOKUMENT AUTENTYCZNOŚCI DZIEŁA SZTUKI

DOKUMENT AUTENTYCZNOŚCI DZIEŁA SZTUKI
ORYGINALNE DZIEŁO SZTUKI
JAK POTWIERDZANA JEST AUTENTYCZNOŚĆ

Zakup obrazu może być dobrą inwestycją na przyszłość
Tomasz Kokott jest rozwijającym się, płodnym autorem młodego pokolenia. Obrazy, które tworzy to głównie malarstwo akrylowe na płótnie.
Jego dzieła powstają też na innych nośnikach takich jak płyta
konstrukcyjna OSB czy deska. Jego obrazy biorą udział w najbardziej poważanych przeglądach malarskich w Polsce, często wyróżniane są publikacjami w katalogach i udziałem w pokonkursowych wystawach. Autor w swoich pracach nie boi się komentować bieżących wydarzeń i
problemów społecznych. Skupia się na miejscu człowieka w świecie, na jego stanach i emocjach. Poprzez stosowane techniki i różnorodne style dopasowuje środki wyrazu do poruszanego tematu.
Te ponadczasowe dzieła z biegiem czasu zyskują na wartości, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że malarz ciągle się rozwija i wkracza na międzynarodowy rynek sztuki.

Dokument autentyczności
Nabywcy dzieł sztuki, które wyszły spod pędzla Tomasza Kokotta wraz z zakupionym obrazem otrzymują zabezpieczony na wiele sposobów, niepowtarzalny, sygnowany przez autora oraz opieczętowany przez firmę Diorite dokument autentyczności.
Zawiera on miniaturową reprodukcję zakupionego dzieła oraz wszystkie niezbędne dane w języku polskim i angielskim: nazwisko autora, wymiary dzieła, tytuł, rok powstania oraz technikę w jakiej powstało.
Dokument autentyczności drukowany jest na wysokiej jakości papierze z dwutonowym znakiem wodnym i nitkami świecącymi w świetle UV. Każdy arkusz papieru, na którym znajduje się certyfikat, posiada numer serii nadawany przez producenta specjalizującego się w ochronie marki i
zabezpieczaniu dokumentów. Dodatkowym zabezpieczeniem jest hologram z niepowtarzalnym numerem, umieszczony centralnie w dolnej części dokumentu.
Tak zestawione informacje tworzą swojego rodzaju dowód tożsamości obrazu, na podstawie którego można potwierdzić autentyczność dzieła oraz w przyszłości dokonać jego wyceny np. w celu sprzedaży.