Regulamin Newslettera

Regulamin usługi Newsletter obowiązujący od 16.12.2021

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE O USŁUDZE

1.Usługa Newslettera świadczona jest na podstawie umowy o świadczenie tej usługi,
zawartej przez Subskrybenta z
Diorite Tomasz Kokott z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 53/2
(dalej „Artysta”).

2. Świadczenie usługi następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i umożliwia wszystkim osobom, które ją zamówiły, otrzymywanie od Artysty wiadomości typu Newsletter zawierających informacje o nowych obrazach, wystawach, wydawnictwach oraz ważnych wydarzeniach związanych z działalnością artystyczną. 

3. Świadczenie przez Artystę na rzecz swoich Subskrybentów usługi Newslettera nie jest możliwe bez podania przez Subskrybenta jego adresu e-mail.


4. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezterminowe i dobrowolne, co oznacza, że każda osoba, która zamówiła usługę Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z tej usługi.

§ 2

ZAMÓWIENIE USŁUGI

1. Usługa Newslettera świadczona jest wyłącznie osobom, które ją zamówiły.

2. Aby zapisać się do newslettera należy wpisać swój adres e-mail w okienku znajdującym się w stopce strony Artysty. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera należy kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny, weryfikujący żądanie dodania adresu skrzynki pocztowej do listy Subskrybentów usługi Newsletter.

3. Z kolei osoby dokonujące zakupów w sklepie znajdującym się na stronie Artysty, zostają dopisane do listy Subskrybentów Newslettera z chwilą wyrażenia zgody na świadczenie na ich rzecz usługi Newslettera odpowiednio w trakcie składania zamówienia.

§ 3

REZYGNACJA Z USŁUGI 

1.W celu usunięcia adresu e-mail z listy Subskrybentów usługi Newsletter każda osoba, która zamówiła usługę Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi poprzez kliknięcie w link zawarty w każdej wiadomości zawierającej newsletter. 

2. Ponadto, Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newslettera zgłaszając rezygnację mailowo pod adresem office@kokottomek.com lub telefonicznie pod numerem: +48 32 723 23 47


§ 4

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje i skargi, związane ze świadczeniem usług Newslettera Subskrybent może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tych usług. 


2. Reklamację należy skierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres office@kokottomek.com, 

3. Reklamacja dla swej skuteczności powinna zawierać adres email Subskrybenta,
opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.

4. Artysta rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Subskrybent zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi w formie korespondencji e-mail skierowanej na adres e-mail właściwy dla Subskrybenta.


§ 4

DANE OSOBOWE

1. Artysta dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez niego dane osobowe Subskrybentów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Subskrybentów usługi Newsletter jest Diorite Tomasz Kokott z siedzibą w Zabrzu przy ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 53/2, tel. +48 32 723 23 47, posługujący się adresem e-mail: office@kokottomek.com

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia zamówionej usługi Newslettera. 

4. Dane osobowe Subskrybentów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy świadczenia usługi Newslettera lub do momentu złożenia przez Subskrybenta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5. Dane osobowe Subskrybentów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Artystę w świadczeniu usługi Newslettera. 

6. Każdy Subskrybent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, każdy Subskrybent ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdemu Subskrybentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych przez Subskrybenta jest dobrowolne, ale i niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.