List otwarty do Organizatorów 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021

List otwarty do Organizatorów 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021

Szanowni Państwo, 

serdecznie dziękuję organizatorom oraz Jury 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 za wybór mojej pracy do finału przeglądu. Mam świadomość, że była to decyzja trudna
ze względu na tematykę moich obrazów i tym bardziej doceniam, że postanowili Państwo dać szansę mojej twórczości. 

Od kilku dni w mediach tradycyjnych oraz w przestrzeni Internetu ukazuje się wiele informacji na temat Wystawy, a także jednego z obrazów zgłoszonych przeze mnie
do konkursu, zatytułowanego „Królestwo grzybów”. Oddźwięk medialny i społeczny tego rozgłosu jest w przeważającej mierze pozytywny, jednak spotykam się także z krytyką. Taka dyskusja jest naturalna – śledzę ją z radością i zainteresowaniem, ciesząc się,
że udało nam się zwrócić uwagę zarówno na wystawę, jak i tematykę społecznie ważną.  

Jednak w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich jestem zmuszony poinformować o incydencie, który miał miejsce. W sobotę na moje nazwisko i imię założono adres e-mail
i rozesłano, podszywając się pode mnie, potencjalnie niebezpieczne wiadomości, zawierające załączniki i linki oraz treści, zupełnie niezgodne z prezentowanymi przeze mnie poglądami. Jeśli taka informacja dotarła także do Państwa, to proszę o usunięcie jej z poczty e-mail i niewchodzenie w podane tam linki.  

Przypuszczam, że działania te mają na celu zastraszenie mnie oraz zdyskredytowanie mojej działalności. Istnieje jednak ryzyko, że przesyłane wiadomości zawierają wirusy albo innego rodzaju złośliwe oprogramowanie mogące zagrażać prywatności osób, które je otrzymały. 

Informuję również, że zostały przeze mnie podjęte kroki prawne, a wspomniane przestępstwo zostało zgłoszone na policję. Mam nadzieję, że odpowiedzialny za nie człowiek poniesie konsekwencje. Co ważne, działania te nie przyniosło zamierzonych przez agresora skutków – nie wzbudził we mnie strachu, poczucia niepewności a co najważniejsze – nadal zamierzam tworzyć zgodnie ze swoimi poglądami i poczuciem estetyki.  

Oczekując na spotkanie podczas wystawy,   
łączę wyrazu szacunku  

Tomasz Kokott